درباره برنس

قنادی برنس در پاییز ۱۳۹۲ با عنایت بی کران ایزد منان با هدف خدمتی صادقانه به مردم کرمان تاسیس گردید. قنادی برنس با آگاهی روز افزون از نقش تغذیه سالم در اقشار مختلف جامعه و به تناسب نیاز آنان محصولات خود را با تاکید بر احیای سلامت افراد، تولید و عرضه می کند